Walsall dating agency datingprofilepros com

En arbeidsgiver kan bør i svært begrenset grad sjekke kredittverdigheten til jobbsøkere og ansatte.De kan ha et grunnlag hvis du søker på en ledende jobb, en funksjon med stort økonomisk ansvar og hvis du er med i sluttrunden i en større ansettelsesrunde.Virksomheten kan heller ikke be om eller innhente slike opplysninger på en annen måte.Formålet med denne regelen er å hindre at søkerne blir holdt utenfor arbeidslivet på et urimelig grunnlag.I denne artikkelen skal vi se litt nærmere på hvilke generelle lover og regler som gjelder på området, før vi tar for oss en del enkeltemner mer detaljert i de påfølgende artiklene.

walsall dating agency-28

Tidligere mottatt politiattest vil også kunne brukes som dokumentasjon for at mottakeren har krav på fornyet vandelskontroll.

Vil du bli økonomidirektør i et storkonsern er dette greit, men ikke hvis du vil bli kassamedarbeider i en butikk.

Når en stille utlyses kan man ikke be om søkerne oppgi andre helseopplysninger enn det som er nødvendig for å utføre oppgavene i stillingen.

Dette fordi dette er avgjørende for hvorvidt de er egnet til å utføre jobben eller ikke.

Det samme argumentet gjelder også for når et politisk parti skal ansette en partisekretær.

Leave a Reply